Praktijkgegevens

De Kentering
Praktijk voor cranio-sacraaltherapie
Therapeut: Pauline Kockx

Praktijkgegevens

Het gebouw waarin De Kentering gevestigd is.
Bij de ingang.
In de praktijk.

Adres:
Rosenburglaan 1
4385 JE Vlissingen
Telefoon: 06-12 41 38 46
E-mail: cw.dekenter@zeelandnet.nl

Er is voldoende gratis parkeerruimte rond het gebouw.
Een invalidenparkeerplaats vindt u bij de parkeervakken naast het gebouw.

Routebeschrijving:
Vanaf de A 58:
Rij rechtdoor de brug over richting Vlissingen (N288).
De eerste rotonde rechts af richting Koudekerke
De eerste verkeerslichten links af,  u ziet het gebouw liggen.

Vanaf Koudekerke:
Volg de N288 richting Vlissingen.
Neem de afslag Rosenburg bij de verkeerslichten, u ziet het gebouw liggen.

Klachtenregeling
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt.
Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachten­functionaris.
Deze kunt u bereiken via de site van mijn beroepsvereniging de www.lvnt.nl.

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie S.C.A.G. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 2017 is mijn praktijk bij S.C.A.G aangesloten onder nummer 11620. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website www.SCAG.nl.